Herpeto ATLAS van Brussel

Reptiel of amfibie gezien?

Voer je waarneming hier in!

Wat is een amfibieën- en reptielenatlas?

De amfibieën- en reptielenatlas van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal per soort een gedetailleerd beeld geven van waar elke soort voorkomt in Brussel.

De laatste amfibieën- en reptielenatlas van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dateert al van 2005. Ook in de Vlaamse atlas van amfibieën en reptielen werden Brusselse waarnemingen opgenomen. Deze atlas is echter nog ouder en dateert al van 1996. Tijd dus voor een nieuwe stand van zaken! Het veldwerk start in 2017 en zal worden beëindigd in 2019. Drie jaar tijd om intensief te speuren naar kikkers, padden, salamanders en zelfs slangen en hagedissen en en rond onze hoofdstad.

Amfibieën- en reptielenatlas Brussel

Waarom een nieuwe atlas?

De natuur is voortdurend in verandering. Sommige soorten doen het beter, andere gaan er (sterk) op achteruit. Om de vinger aan de pols te houden, wordt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gepoogd om elke 10 jaar een nieuw atlas te maken. Zo kan nauwgezet worden opgevolgd hoe het de amfibieën en reptielen in Brussel vergaat. Op basis van deze actuele informatie kunnen dan ook passende beschermingsmaatregelen worden uitgewerkt. Meten is weten, en met wat we weten kunnen we aan de slag. Voor meer en betere natuur!

Atlas

Wie voert dit onderzoek uit?

Dit onderzoek wordt geleid door Natagora, in samenwerking met Natuurpunt, in opdracht van Leefmilieu Brussel. Voor het veldwerk rekenen we echter massaal op jullie hulp! Jullie zijn onze oren en ogen in het veld. Heb je een amfibie of reptiel gezien? Geef jouw waarneming dan gauw door (zie hiernaast)!